آرامیس مشاور
اختلال نقص توجه در نوجوانان

بیش فعالی دیروز، بی طاقت امروز
تحقیقات اخیر نشان داده است بیش از پنجاه درصد از کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه، در نوجوانی و حتی بزرگسالی نیز این علائم را دارند. آشنایی با برخی ویژگی های شایع در این نوجوانان ، ما را در درک و برخورد بهتر با انها یاری می رساند که در این مقالعه سعی در معرفی این ویژگی ها داریم.

مطالعات و تحقیقات در مورد نوجوان مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص حوزه نسنتاً جدیدی است، بنابراین دراین مورد در مقایسه با کودکان مبتلا به این اختلال اطلاعات کمتری داریم. برخی از ویژگی های نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه عبارت اند از: مشکلات توجه، تکانشگری، نوسانات خلق، بی نظمی، بی طاقتی و تحمل اندک در برابر استرس بسیاری از این ویژگی ها شبیه خصوصیاتی است که در کودکان مشاهده می شود اما در نوجوانان خود را به صورتی متفاوت نشان می دهند.
علائم بی توجهی، تکانشگری و بیش فعالی به طور جدی در زندگی یک نوجوان نداخل و ایجاد مشکل می کند؛ در واقع این اختلال با همه جنبه های زندگی یک نوجوان در ارتباط است. به نظر می رسد توجه به این مسئله ضروری باشد که در طی سال های نوجوانی ، به علت تغییرات هورمونی، ممکن است علائم اختلال تشدید شود.

مشکلات توجه
برای نوجوانان مبتلا به این اختلال همانند کودکان ، انجام و اتمام وظایف و کارها دشوار است. آنها نمی توانند بر موضوعی خاص تمرکز کنند. عموماً اگر موضوع برایشان خیلی جالب باشد یا برانگیخته شده باشند، می توانند تمرکز کنند.
غالباً گفته می شود که نوجوانانی مبتلا به اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه به رهنمودها، داستان و غیره توجه نمی کنند. آنها این کار را با اراده و خواست خود انجام نمی دهند؛ بلکه فقط نمی توانند روی آنچه شخص دیگر می گوید تمرکز کنند.

تکانشگری
نوجوانان دارای این اختلال، معمولاً بدون تفکر کافی دست به عمل می زنند. گاهی این نوجوانان می گویند چنان خسته و ازرده اند که کار احمقانه ای انجام می دهند و بعد به پیامدهای آن فکر می کنند.

نوسان خلق
در نوجوانان مبتلا به اختلال، روحیات و احوالات به سرعت تغییر می کنند. این دسته از نوجوانان تمایل دارند نسبت به موقعیت ها، واکنش تندی – مثبت یا منفی- نشان می دهند که الزاماً براساس چیزی نیست که آنهاه بتوانند آن را دقیقاً بشناسند و بازگو کنند. در اکثر موارد، نوسانات خلق کوتاه مدت هستند و حداکثر چند ساعت ادامه می یابند.
بی نظمی و ناتوانی در انجام وظایف
نوجوانای با اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه، در نظم بخشیدن به وظایف کم اهمیت مشکل دارند؛ طوری که به نظر می رسد ، هرگز هیچ کاری انجام نمی شود. آنها در تعیین اولویت ها چه در مدرسه و چه در خانه مشکل دارند. هرگز نمی دانند یک شی را کجا گذاشتند.

بدخلقی و بی طاقتی
آنچه به عنوان اوقات تلخی نوجوان از آن مطرح می شود. ممکن است دربرخی از نوجوانان مبتلا به اختلال ، شدت بیشتری داشته باشد. این بدخلقی و بی طاقتی می تواند در زندگی اجتماعی و تحصیلی موانعی ایجاد کند.

تحمل اندک در برابر استرس
به نظر می رسد این نوجوانان به سرعت در هم می شکنند و سراسیمه می شوند. گویا آنها بسیار حساس اند و به راحتی، پریشان و ازرده می شوند تا جایی که قادر به واکنش نشان دادن به یک واقعیت نیستند. جای تعجب نیست که با افزایش استرس و پیچیده شدن مشکل، ظرفیت آنها هم کاهش می یابد.

الهام ازاد نام، کارشناس ارشد روان شناسی عمومی