آرامیس مشاور
پیامد های تماشای فیلم های مستهجن توسط کودکان و نوجوانان

 دانستن پیش از توانستن
دستیابی به تصاویر و فیلم های غیر اخلاقی یا همان هرزه نگاری در سنین پایین، یعنی کودکی و نوجوانی، امروزه، آن هم با توجه به فناوری های جدید مانند اینترنت، از مباحث بسیار جدی و نگران کننده است که خانواده ها و سایر اقشار فرهنگی و فرهیخته جوامع، به خصوص متخصصان علوم رفتاری و روان شناسان را به چالش کشیده و نگران ساخته است. دراین مطلب قصد داریم شما را با دلایل هرزه نگاری و پیامد هایی که این پدیده می تواند بر روی کودکان ونوجوانان داشته باشد، آشنا کنیم. در پایان نیز چند راهکار برای والدین خواهیم داشت.
آمار ها نشان می دهد افراد دوازده تا هفده ساله از گروه های عمده ی مراجعه کننده به محصولات حاوی هرزه نگاری هستند. برخی آمار ها نیز بیان می دارند متوسط اولین سن مراجعه کننده به محصولات هرزه نگاری یازده سال است، که این سن نیز در حال کاهش است. در واقع این محصولات تبدیل به اولین و ساده ترین مسیر برای دریافت اطلاعات و آموزش جنسی این دامنه ی سنی شده؛ در حالی که این تصاویر و فیلم ها، از هر گونه آموزش و بیان واقعیت ها و مسائل بهداشتی خالی است و کودکان و نوجوانان را در معرض خطر های جسمی و روانی قرار می دهد. برخی از این آسیب ها و خطرات عبارت اند از:

 شکل گیری عقاید و نگرش های غلط جنسی

محصولات هرزه نگاری، به صورت اغراق آمیز و غیر واقعی رابطه ی جنسی را نشان می دهند؛ در نتیجه باعث می شود کودک و نوجوان، که هنوز نگرش و اطلاعاتی نسبت به امور جنسی ندارد، به صورت کامل این عقاید و باور های غلط را قبول کند و در واقع این تصاویر و محتوا را به عنوان الگوی درست رابطه ی جنسی بپذیرد. بنابراین در بزرگسالی و در برخورد با واقعیت رابطه ی جنسی دچار مشکل خواهد شد.

بلوغ جنسی زودرس

هنگامی که کودک با تصاویر و محرک های مختلف جنسی زودتر از سن مناسب خود برخورد کند، امکان بلوغ جنسی زودرس وجود دارد. این بلوغ جنسی زودرس گرچه برای پسر بچه ها خوشایند است، در هر حال می تواند برای هر دو جنس آسیب ها و مشکلات فراوان خاص خود را ایجاد کند مانند انجام رفتار های جنسی زود هنگام، بروز هیجانات منفی ناشی از تغییرات بدنی، طرد توسط همسالان، انتظارات بیش از حد اطرافیان و والدین و ...

در معرض خوشونت و تجاوز جنسی قرار گرفتن

برخی از افراد بزرگسال که دچار انحرافات جنسی هستند، ممکن است از تصاویر و فیلم های محرک جنسی به طرق مختلف استفاده کنند، که هدف شان تحریک و فریب کودکان و نوجوانان است.
از سویی تماشای این تصاویر باعث می شود کودک و نوجوان بیشتر در معرض برقراری رابطه ی جنسی قرار گیرد، که نتیجه ی آن خشونت و تجاوز جنسی خواهد بود. گزارش ها نیز نشان می دهد متجاوزین جنسی از تصاویر برای تحریک کودکان و همچنین متقاعد سازی و بازداری احساسات آنان استفاده می کنند.

تقلید و انجام رفتار های جنسی

مشاهده می شود برخی از کودکان و نوجوانان پس از تماشای صحنه ها و فیلم های مستهجن، به تقلید آن اعمال با دوستان و حتی افراد کوچک تر از خود مبادرت ورزیده اند، که خود می تواند زمینه ساز بارداری های ناخواسته، ابتلا به بیماری های جنسی و حتی اعتیاد و وابستگی به رابطه ی جنسی شود.

 ایجاد ترس و سردرگمی از مسائل جنسی

در هرزه نگاری معمولا" کودکان و نوجوانان خیلی زودتر از زمان لازم و به طور نابهنگام درباره ی روابط جنسی اطلاعات کسب می کنند. در حالی که آمادگی لازم برای انجام چنین کاری را ندارند؛ که باعث ایجاد سردرگمی و ترس و حتی حالت تنفر نسبت به مسائل جنسی در زمان کنونی و آینده ی کودک می شود. حتی مشاهده می شود برخی از کودکان پس از رویارویی با این تصاویر، به شدت حالت های اضطرابی و علائمی مانند کابوس های شبانه، ناخن جویدن و شب ادراری پیدا کرده اند.

دلایل گرایش به هرزه نگاری توسط کودکان و نوجوانان

حال که با برخی از مهم ترین آسیب های هرزه نگاری در دوران کودکی و نوجوانی آشنا شدید، بهتر است با دلایل گرایش به محصولات هرزه نگاری در این سنین نیز آشنا شوید. مطالعه و آگاهی نسبت به این دلایل خود می تواند قدمی مؤثر در جهت پیشگیری از هرزه نگاری کودکان و نوجوانان باشد.
 کنجکاوی
اصلی ترین گرایش به هرزه نگاری در سنین پایین، کنجکاوی درباره ی مسائل جنسی است. در این سن فرد دوست دارد از فرایند جنسی آگاهی پیدا کند؛ در حالی که بنا به دلایلی، افراد حتی تا سنین هجده سالگی اطلاعات درست و مدونی در مورد مسائل جنسی فرا نمی گیرند و این اطلاعات در حد مسائل دوران بلوغ آن هم توسط معلمان باقی می ماند. در حالی که نوجوان در اوج فشار جنسی است و رویداد های جنسی را حس می کند، به غیر از دوستان خود به دنبال منابع دیگری می گردد و این منابع اگر فراهم نشود به سراغ محصولات هرزه نگاری خواهد رفت.
برخورد ناگهانی و تصادفی
برخی از کودکان و نوجوانان، اولین بار محصولات هرزه نگاری را به صورت کاملا" ناخواسته و اتفاقی مشاهده کرده اند.
برای مثال کودکی که با روشن کردن دستگاه های صوتی و تصویری، به ناگاه با تصاویر هرزه نگاری رو به رو می شود زیرا والدینش فراموش کردند که CD یا DVD را قبلا" از دستگاه خارج کنند. یا نوجوانی که در جستجوی اینترنتی خود به صورت تصادفی با یک سایت هرزه نگاری آشنا می شود. این برخورد های تصادفی و غیر قابل پیش بینی بر کودکان و نوجوانان اثرات متفاوتی می گذارد؛ برخی از آنان حالت شوک و ترس پیدا می کنند و برخی حس کنجکاوی، که باعث می شود دوباره به آن تصاویر مراجعه کنند.
 حس خوب بزرگ شدن
تماشای فیلم ها و صحنه های مستهجن و موارد هرزه نگاری به نوجوانان این امکان را می دهد که به خود و دیگران، به خصوص همسالان خودشان، ثابت کنند بزرگ شده اند، زیرا تماشای این نوع تصاویر برای آنها ممنوع است و محتوای شان خاص بزرگسالان است؛ پس از این طریق، جا پای بزرگسالان می گذارند.
این حس همراه با بیان تجربیات هرزه نگاری توسط نوجوان به همسالان و دوستان خود و این که توسط آنان تأیید شود؛ تقویت خواهد شد.
تقلید و فشار همسالان
گاهی دوستان و همسالان، به نوجوان فشار می آورند استفاده از محصولات هرزه نگاری را امتحان کند. این در حالی است که نوجوان از طرفی در معرض اطلاعات هیجان برانگیز دوستان خود قرار می گیرد و بر حس کنجکاوی او افزوده می شود و از طرفی توسط همسالان خود به روش های مختلف تحریک می شود.
مثلا" این که استفاده از محصولات هرزه نگاری را نشان استقلال، بزرگ شدن و هیجان برانگیز توصیف می کنند؛ در نهایت کودک و نوجوان در مقابل تصمیم « عدم استفاده » نمی توان مقاومت کند. نتایج تحقیقات نیز نشان می دهد عمده راه آشنایی با محصولات هرزه نگاری، از طریق دوستان صورت گرفته است که این یافته تأثیر عمیق گروه دوستان و همسالان را آشکار می کند.

چند توصیه به والدین

در حالی که تصاویر محرک جنسی به روش ها و علل مختلف می تواند بر روی کودکان و نوجوانان تأثیر گذار باشد، باید به شما اطمینان دهم هر کودک و نوجوانی که تصاویر محرک جنسی را نگاه کرد، لزوما" تحت تأثیر آن قرار نمی گیرد و همه ی کودکان و نوجوانان به یک اندازه دچار آسیب این مقوله نمی شوند؛ زیرا تأثیر هرزه نگاری کاملا" تدریجی است و اگر کودک ونوجوان شما تاکنون یک یا چند بار، با تصاویر و فیلم محرک جنسی رو به رو شده است، هنوز جای نگرانی شدید نیست و می توانید مداخله ی مناسبی انجام دهید.
• با فرزند خود ارتباط برقرار کنید: ارتباطی که همراه با احترم و با توجه به نیاز های نوجوان شما باشد، می تواند سپر محکمی برای جلوگیری از هر آسیب از جمله هرزه نگاری باشد. در زمینه ی شیوه های ارتباط با نوجوان می توانید به شماره ی قبل همین مجله مراجعه کنید
با فناوری های جدید آشنا شوید: بسیاری از روش های دسترسی فرزند شما به محصولات هرزه نگاری، فناوری های جدید مانند تلفن همراه، اینترنت و ... است، پس لازم است برای پیشگیری، با این موارد آشنا شوید.
• از روش های خشن و محروم سازی استفاده نکنید: اینکه بخواهید وسایل تفریحی فرزندتان را بگیرید یا اینترنت او را قطع کنید، چاره ی کار نیست؛ زیرا نوجوان احساس حقارت می کند و برای این مسائل هم کنجکاو می شود و هم مقابله جو.
خودتان آموزش دهید: به طور کلی بیشتر پدر و مادر ها نگاه خوبی از صحبت کردن درباره ی مسائل جنسی با کودکان خود ندارند، چه برسد به صحبت کردن درباره ی هرزه نگاری. والدین باید آگاهی خود را در این زمینه ارتقا ببخشند و تا آنجایی که می توانند به فرزندان خود آموزش های درست را بدهند تا ضمن پیشگیری، اطلاعات صحیح و واقعی به فرزند شان بدهند.


پارسا همدانی، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
گردآوری: مرکز مشاوره روان شناسی آرامیس