آرامیس مشاور
تقويت خلاقيت در كودكان

گاردنر مي گويد تصور و تخيلي كه در دوران كودكي شكل مي گيرد، مبناي خلاقيت در دوان بلوغ است. خلاقيت يك نيروي ذاتي است كه در همه افراد وجود دارد. كودكان هم از اين قاعده مستثنا نيستند و مسيرهاي موثري براي پرورش خلاقيت آنها از دوران كودكي وجود دارد. در واقع كودك خلاق، كودكي است كه با جواب هاي سطحي شما قانع نمي شود.

 خلاقيت كودكان، در سه سالگي افزايش مي يابد و تا چهار و نيم سالگي به اوج خود مي رسد. اگر دوست داريد فرزنداني خلاق، مبتكر و نوآور داشته باشيد بايد سعي كنيد از همين امروز براي تربيت درست كودك تان بيشتر وقت بگذاريد.

خودتان كارهاي خلاقانه انجام دهيد تا كودك تان شاهد كارهاي خلاق شما باشد. بايد محيطي مناسب براي بروز خلاقيت هاي كودك تان فراهم كنيد. با او شوخ طبع و مهربان باشيد و تشويقش كنيد نوآوري هاي او را در معرض نمايش و قضاوت ديگران قرار دهيد اما از ارزيابي بيش از حد او خودداري كنيد.
حتما امكان شركت او در فعاليت ها و كلاس هاي ويژه را فراهم كنيد. كودك از شكست نخوردن آسيب بيشتري مي بيند. بنابراين جلوي شكست هاي او را نگيريد. اين كار موجب از بين رفتن ابتكار و تدبير كودك مي شود. براي افزايش خلاقيت در كودك و را نسبت به با دقت ديدن، شنيدن، لمس كردن، كشف كردن و آزمايش كردن مشتاق كنيد.
امكانات و وسايل موسيقي، نقاشي و طراحي را از او دريغ نكنيد تا به كمك آنها بهتر بتوانيد خلاقيت هاي خود را بروز دهد. با طرح سوالاتي خلاقيت او را تحريك كنيد. مثلا از او بپرسيد فكر مي كني مي توان چه استفاده هايي از چوب بستني كرد؟ جنسيت كودك خود را دليلي بر انجام ندادن برخي كارها ندانيد و مثلا نگوئيد دختر ماشين بازي نمي كند يا پس عروسك بازي نمي كند! فراموش نكنيد كودكي كه احساس حقارت كند، دست به نوآوري نمي زند بنابراين كودك خود را هرگز تحقير نكنيد.

گردآوری: مرکز مشاوره روانشناسی آرامیس