آرامیس مشاور
رخداد ناگواری همچون تجاوز، فشار روانی زیادی را بر قربانی وارد می کند. این فشار خود را به صورت عوارض و اختلال های گوناگونی در فرد نشان می دهد. بسیار مهم است که فردی که مورد تجاوز قرار گرفته و نیز اطرافیان او از آسیب احتمالی ناشی از این حادثه آگاهی یابند تا آمادگی رویارویی با این عوارض را داشته باشند و برخوردی معقولانه با ان بکنند، نه این که صرفاً مضطرب شوند و خود را درمانده احساس کنند. همچنین داشتن اطلاعات مناسب در مورد پیامدهای تجاوز به افراد کمک میکند که بتوانند به موقع به دنبال درمان مناسب مشکلاتشان بروند.

سال دوم، سوم، پیش دانشگاهی،

دکتر محمد چلاجور

پیش دانشگاهی (سال چهارم)
دکتر محمد چلاجور

(سال دوم و سوم دبیرستان)

دکتر محمد چلاجور

روان شناسی چی هست و چی نیست؟
«این کتاب براساس اصول روان شناسی نوشته شده است» و «موضوع این مجله روان شناسی است»، «این سی دی میاحث روان شناسی در مورد فلان موضوع را در بر می گیرد»، «این کلاس ها در مورد فلان مطلب روان شناختی است». حتما شما هم این ادعاها را زیاد شنیده اید . واقعیت این است که روان شناسی علم مد روزی است و سفره ای پهن که هم کار بلدها و هم کارنابلدها می خواهند از آن بهره ای ببرند. اما چطور می شود فهمید که موضوعی واقعاً براساس روان شناسی علمی است یا نه. در این جا می خواهیم در مورد همین دغدغه مهم حرف بزنیم.