آرامیس مشاور
کی می کند حمایت؟
احساس مورد حمایت بودن از طرف اجتماع یکی از ویژگی های روانی است که ارتباط مثبتی با سلامت روان دارد. اعضای خانواده و دوستان دو گروه مهمی هستند که می توانند منبع مهم حمایت اجتماعی باشند. اگر فکر می کنید حمایت اجتماعی تان پایین است نگران نباشید. روان شناسان چند راهکار برای اتخاذ نگاه متفاوت به حمایت اجتماعی و جلب بیشتر این حمایت پیشنهاد می کنند.

...و راهی ممکن برای رضایت بیشتر
دکتر استفانی سرکیس: چرا مغز ما چیز هایی را که انجام نداده ایم بیشتر از چیز هایی که به انجام رسانده ایم به خاطر می آورد؟ به نظر می آید که مغز ما تمایل دارد، دائما به ما یادآوری کند که ما چه می توانستیم انجام دهیم.
براساس قانون «اثر زیگارنیک» شما بیشتر احتمال دارد که وظایف کامل نشده را به خاطر بیاورید تا آنهایی که کامل انجام داده اید.اما چرا این قانون «زیگارنیک» نام گرفته است؟

مواجهه درمانی روایتی (NET)
معمولاً کسانی که رویدادهای تلخ و وحشتناکی را در زندگی شان تجربه کرده اند، می کوشند آن رویدادها را فراموش کنند و هر چه زودتر آنها را از حافظه شان پاک نموده و به فراموشی بسپارند. به همین دلیل درباره آن رویدادها با اطرافیان حرف نمی زنند، وقتی آن خاطرات تلخ به ذهنشان می رسد ، با هر ترفندی شده آن خاطرات را از ذهن خود پس می زنند، یا از هر چیزی که آنها را یاد ان رویدادها می اندازد دوری می کنند.

البته هر کسی که ازدواج می کند، می خواهد برای همیسشه به خوبی و خوشی زندگی کند، بدون هیچ مشکلی. اما در عین حال، آیا منافع دیگری ، علاوه بر توانایی حفظ ازدواج، در ازدواج های افرادی که زوج به یک تیم رویای تبدیل می شوند وجود دارد؟ آیا یک ازدواج شاد، واقعاً مزایایی اضافی به زندگی شاد می افزاید؟ بله! آن طور که بلادی پائولو در مقاله " ازدواج کنید پولدار شوید" توضیح می دهد واقعاً مزایای مالی برای افرادی که ازدواج می کنند وجود دارد. متاهلان گرایش دارند که پول بیشتری بدست آورند و همین طور پول بیشتری پس انداز کنند . به غیر از مزایای مالی و توان اقتصادی، شادی بیشتر، طول عمر و سلامتی بدنی را هم باید به زندگی همسرانی که در ازدواج های خوب به سر می برند افزود.

وقتی کسی از طریق ضرب و جرح یا با خشونت یا از طریق تهدید به اعمال بزهکارانه، فرد دیگری را به نزدیکی جنسی یا به انجام یا تحمیل عمل جنسی دیگری از لحاظ اهانت و سایر شرایط قابل مقایسه با نزدیکی جنسی باشد وادار کند، این عمل تجاوز جنسی و آن فرد، متجاوز دانسته می شود. همین امر در مواردی که نفر از موقعیت عجز و درماندگی فرد دیگری سوء استفاده کرده و با او نزدیکی یا عملی قابل مقایسه با نزدیکی جنسی انجام دهد نیز صدق می کند. فرد ممکن است بی هوش یا خواب، مست یا تحت تاثیر مواد مخدر، بیمار یا مصدوم و یا دارای نوعی معلولیت ذهنی باشد. همچنین باید گفت نزدیکی فرد بالغ با افراد کم سن و سال و کودکان، حتی اگر با رضایت او باشد ، تجاوز محسوب می شود.