آرامیس مشاور
رهایی از عوارض ناشی از سوء استفاده جنسی و حمله جنسی امکان پذیر است. بی تردید خاطرات همواره تلخ آن حادثه با شما باقی خواهد ماند . اما لزومی ندارد که این خاطرات ناگوار، زندگی روزمره شما را تحت تاثیر قرار دهد. شما قدرت انتخاب دارید. بنابراین می توانید همراه زندگی تان پیش بروید و اجازه ندهید که این مسئله بر لحظه لحظه زندگی تان اثر بگذارد . حق انتخاب با شماست که در ادامه زندگی خود همچنان یک قربانی بمانید. یا اینکه خود را از این وضعیت نجات دهید.

تکراری شدن زندگی مشترک، پدیده‌ای است که بسیاری از متأهل‌ها از آن دم می‌زنند و مجردها از آن می ترسند و بسیاری حتی آن را اتفاقی طبیعی و اجتناب ناپذیر می‌دانند. یعنی بعد از مدتی کنار هم بودن و تجربه همه اولین‌های مهم زندگی مشترک، رنگ و لعاب زندگی می‌رود و روال خسته کننده زندگی در کنار یک نفر دیگر شروع می‌شود. اما آیا واقعا چنین اتفاقی طبیعی است؟ آیا زندگی مشترک هر زوجی لزوما به ورطه تکرار و کسل‌کنندگی می‌افتد؟


دو مزرعه دار ثروتمند با هم همسایه بودند و هر دوی آنها دختران و پسران زیادی داشتند. یکی از مزرعه دارها بسیار سخت کوش بود و در مورد کار و زندگی بسیار برفرزندانش سخت می گرفت و برای تک تک آن ها برنامه کاری روزانه و هفتگی تعریف می کرد و هر یک از آن ها بسته به سن و سال و طاقت و توانمندی شان مجبور بودند بخشی از کارهای مزرعه را شخصاً و به تنهایی انجام دهند و مسئولیت آن کار را بپذیریند ...

انتخاب الگو تنهایی (=عزلت گرایی) یا مردم آمیزی بیش از هر چیز تحت تاثیر شناخت ها و نگرش های فرد است و این که کدام یک را به عنوان الگوی مطلوب پذیرفته است. آموزه های دینی به ویژه می تواند نگرش مثبت یا منفی را نسبت به هر یک از این دو ایجاد کند.

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید!
معمولاً وقتی صحبت از نمایش اعتقادات در اعمال می شود ، یک سوال جدی و مهم مطرح می شود که :«آیا واقعاً آشکار ساختن ایمان در عمل لازم است؟»
شاید اگر کمی به منابع مراجعه کنید، پاسخ های بسیاری برای این پرسش بیابید. هدف ما در این بخش، طرح این پاسخ ها و دیدگاه ها نیست؛ بلکه در این بخش، در نظر داریم به این پرسش از «دیدگاه روان شناسی» پاسخ دهیم. برای این کار لازم است سوال بالا را در قالب دیگری مطرح کرده و به آن پاسخ دهیم و آن اینکه «اشکار ساختن ایمان در عمل، می تواند چه نقشی در زندگی افراد و بهداشت روانی آنها داشته باشد؟»