آرامیس مشاور
شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک به ما فرصت می دهد وضعیت دوستان قدیمی، همکاران و آشنایان را بررسی کنیم. وقتی احساس بدی داریم، محتوای صفحات دوستان و آشنایان ناخودآگاه حال ما را خوش می کند . پژوهش های جدید در ایالت اوهایو نشان می دهد که ما تمایل داریم از طریق نگاه کردن به پروفایل کسانی که کمتر از ما موفق و یا جذاب اند، حال روحی خود را بهبود ببخشیم.

در مقاله ای با نام «رویکرد شرقی می تواند مانع از زفتن به دادگاه های طلاق شود» ادله هورین، رویکردهای فرهنگی گوناگون به رابطه عشقی را بررسی می کند. بر اساس این مقاله که در یکی از مجلات علمی شهر سیدنی چاپ شده، همسران استرالیایی یک ازدواج موفق و شاد را در ابراز علاقه و عشق، گفت و گو و گشودن فکرشان برای یکدیگر و روابط جنسی می دانند؛ با این حال یک سوم این ازدواج ها به طلاق می انجامد. پژوهشگر در پی یافتن پاسخ این پرسش اند که «آیا فرهنگ های شرقی سرنخ هایی برای ایجاد روابط پایدارتر به دست خواهند داد؟»

با من بشو همبازی
با کمال تاسف و گاهی تعجب، باید گفت برخی والدین، کودکان پاک طینت و آشنای به طبیعت و سرشت خویش را از برخی بازی ها و اسباب بازی ها، محروم و ناکام می کنند. ممانعت از بازی کودکان ، دلایل گوناگونی دارد، که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.
ناآگاهی والدین از اثرات مثبت و سازنده بازی
دیدگاه سنتی و برخی فشارها و مشکلات زندگی کنونی باعث می شود، برخی والدین به راحتی بازی را از زندگی کودک خود حذف کنند؛ در حالی که ازاین مسئله آگاه نیستند بازی، حیات و کار کودک است. در واقع کمتر به این مسئله واقف هستند که بازی در پیشگیری و حل مشکلات روحی و روانی کودکان، بسیار موثر است.

رابطه فراتر از نزدیکی جسمی
داشتن زندگی موفق و رضایت بخش در گرو برآورده ساختن و ایجاد تعادل بین نیازهای عقلی، روحی – روانی، جسمی و جنسی انسان است . هر کدام از این نیازها اهمیت و جایگاه ویژه ای در زندگی دارند. نیاز جنسی از جمله موضوعاتی است که نه تنها متخصصان بهداشت روان جامعه به آن کمتر توجه داشته اند ، بلکه همسران نیز از درجه اهمیت آن غافل اند.

درک درست واقعیت
زن و مرد وقتی به هر دلیلی راضی به طلاق شده اند، باید بدانند نسبت به فرزندان خود مسئولیت مشترکی با کسی که از او جدا شده اند دارند. سخت گیری ها درباره حضانت فرندان باید معطوف به منفعت آنها باشد؛ همانطور که در جریان ازدواج مجدد باید وضعیت و منفعت بچه های طلاق محصول درگیری هایی هستند که به جدایی پدر و مادرشان از هم انجامیده است و بر این اساس آسیب پذیرند.