آرامیس مشاور
اگر چه پدر و مادرها همیشه با کودکانشان حرف می زنند ، با این حال داشتن گفت و گویی درباره موضوعات مهم همیشه چالش برانگیز است. برای داشتن چنین مکالماتی نیاز است که والدین هم رابطه ای عاطفی و هم ادراکی با فرزندان برقرار کنند . باید در مورد موضوعاتی صحبت شود که بچه ها از قبل انها را می دانند. هنگامی که پرسش های کلی از کودکان پرسیده می شود . معمولا ذهن آنها قادر به پاسخگویی نخواهد بود. اما اگر به جای یک سوال کلی ، یک سوال جزئی در مورد مسائل مربوط به ان از کودک پرسیده شود، می تواند نقطه آغازین برای یادآوری وقایع در مغز باشد و به شکل گیری گفت و گو بینجامد.

نزدیک شدن افراد دور و دور شدن افراد نزدیک
امروزه نقش رسانه ها و میزان نفوذ آنها در جوامع بر کسی پوشیده نیست و در اثر رشد رسانه های جمعی و گسترش ارتباطات الکترونیک، شاهد تغییرات شتابنده در سطح جهانی هستیم این مسئله تمامی ابعاد زندگی را تحت تاثیر قرار داده و چالش هایی را در روابط اجتماعی به وجود آورده است . یکی از ابعاد مهم زندگی که این روزها در اثر رشد روابط جدید شاهد تغییرات قابل توجهی در آن هستیم، خانواده است.

نارسا خوانی یکی از اختلالاتی است که در خواندن یک متن برای هر کسی ممکن است به وجود آید. نارسا خوان به کسی گفته می شود که با هوش متوسط و یا حتی بالاتر ، دشواری هایی در خواندن پیدا می کند و قادر به خواندن به روش های معمول نیست.

حساس، اما نه آسیب رسان
جدای از مواقعی که هر کدام از ما دچار مشکل شده و احساس نیاز می کنیم تا با روانشناس یا مشاوره تماس گرفته و از کمک های تخصصی او بهره مند شویم. آیا موقعیت هایی وجود دارد که بهتر است در راستای پیشگیری از بروز مشکلات، قرار ملاقاتی با روانشناس داشته با شرکت در کارگاه آموزشی سطح اطلاعات خود را بالا ببریم.


اضطراب و افسردگی متاسفانه اتفاقی رایج در جامعه است. معمولا در هر اضطرابی، افسردگی هم وجود دارد و در مواردی اضطراب شدیدتر از افسردگی است. در مورد برخی افراد هم میزان افسردگی شدت بیشتری نسبت به اضطراب دارد. در جامعه ما اضطراب نسبت به افسردگی رایج تر است؛ اتفاقی که یکی از عوارض مهمش این است که فرد انرژی اش گرفته می شود و چنان که باید فعالیت ندارد، شتابزده است و حسی از نگرانی را همراه خود دارد . افراد مضطرب و افسرده انرژی فرد نرمال را ندارند.