آرامیس مشاور
رازهای طلایی
یکی از دغدغه های افرادی که می خواهند ازدواج کنند ، پیدا کردن پیش بینی یک ازدواج موفق یاری می کند. سوال کلیدی آنها از روان شناسان و مشاورانی که برای مشاوره بیش از ازدواج به آنها مراجعه می کنند، این است که آیا ازدواج ما ازدواج موفقی خواهد بود؟
پیش بینی کننده های ازدواج موفق به دو گروه روش های شناختی و مهارتی تقسیم می شوند. روش های شناختی راه هایی هستند که می توانیم به وسیله آنها فرد مقابل را بشناسیم و روش های مهارتی، آموختن شیوه ای درست ارتباط با همسر و مهارت های همچون حل مسئله و مواجهه با تعارضات است که می توانند موفقیت زندگی آینده ما را ضمانت کنند.

همسران تا چه اندازه لازم است از لحاظ مذهبی و اعتقادی به همدیگر شباهت داشته باشند؟
همیشه گفته اند در ازدواج هم کفوی و هم شآنی باید در اولویت قرار گیرد. کفو در لغت به معنای شبیه و مانند است. عده ای آن را در هم سطح بودن وضعیت مالی و گروهی آن را در تناسبات تحصیلی و یا شغلی می پندارند، در حالی که بالاترین هم کفوی را می توان در تناسب باورهای دینی و فرهنگی در نظر گرفت.

نتایج تحقیقی انجام شده از سوی انجمن مددکاری علمی ایران، نشان می دهد که تنها 10 درصد از ارتباطاتی که پیش از ازدواج در میان دختران و پسران وجود دارد، به ازدواج منجر می شود و در 90 درصد باقی این ارتباطات قطع خواهد شد.

روابطی که به جایی نمی رسد.
معمولاً پسرهایی که با دخترها رابطه بر قرار می کنند دیگر جنس مخالف، برای آنها آن جاذبه ابتدایی را نخواهد داشت. رابطه پسرها و دخترها غالباً به منظور کسب محبت و بر طرف کردن کمبودهای عاطفی است و حتی کسب تجربه. مردها تا آنجایی که امکان دارد و ضروری نیست نباید با جنس مخالف ارتباط از نوع دوستی دختر و پسر برقرار کنند و باید از این ارتباط دوری کنند. به این دلیل که در زمان ازدواج معمولاً جنس مخالف برای مرد باید جاذبه داشته باشد و تا زمان ازدواج این جاذبه باید برای مردها حفظ شود.

ازدواجی پایدار و رضایت بخش
بر این باوریم که دوران دانشجویی و محیط دانشگاه بهترین زمان و مکان همسرگزینی است، زیرا نسبت به روش های دیگر از امتیازات زیر برخوردار است: