آرامیس مشاور
اگر فاصله افتاده ..........
دکتر برجعلی معتقد است فاصله میان انتخاب ایده ال و انتخابی که فرد برای ازدواجش داشته، یکی از دلایل مهم سوءاستفاده عاطفی همسران از همدیگر می تواند باشد.
واقعیت این است که سوء استفاده عاطفی همسران در برخی خانواده ها وجود دارد. می توان در این زمینه به رفتارها و برخوردها یی مانند نادیده گرفتن همسر ،نگاه ابزاری به همسر، کیفیت پایین زندگی دو طرف و جایگاه نداشتن در ذهن طرف مقابل اشاره کرد .

به عقیده دکتر باربارادی آنجلس، بیشتر ماقبل از ازدواج مرتکب شش اشتباه بزرگ می شویم که عبارتند از :


- به اندازه کافی سوال نمی پرسیم
- علایم هشدار دهنده ای را نادیده می گیریم که نشانگر مشکلات بالقوه ای هستند.
- شروع به سازش کاری های خام و بی پایه و اساس می کنیم.
- دچار «کوری شهوانی» می شویم.
- فریفته ظاهر و مادیات می گردیم.
- قبل از تفاهم متعهد می شویم.
- «بیشتر وقت ها ، هنگام وقوع مهم ترین وقایع زندگیمان ، متوجه نیستیم!»

 

مترجم: ناهید مومن خانی،

گردآوری: مرکز مشاوره روانشناسی آرامیس

همین که هر کدام از این ده نوع رابطه را می خوانید، به انتخاب های عشقی گذشته و نیز روابط فعلی خود و همچنین روابط اعضای خانواده و دوستان نزدیکتان بیندیشید. آن ده رابطه اینها هستند:

مواردی که باید در انتخاب همسر آینده تان توجه کنید.
این نقطه ضعف ها که نقطه ضعف های مهلک می نامیم، ویژگی هایی که اگر در نامزد شما وجود داشته باشند، می توانند موجب شوند که رابطه تان با او همراه با تنش و در بدترین حالت ممکن به یک کابوس تبدیل شود.

صفحه3 از3