آرامیس مشاور
مسلم است دلیل هایی که شما برای ازدواجتان مطرح می کنید روی فرآیند تصمیم گیری، ازدواج و نوع روابطتان در زندگی مشترک، بسیار تاثیرگذار است. بعضی از این دلیل ها ناشی از تصورات نادرست شما از ازدواج است. آشنایی با این تصورات غیرمنطقی قبل از ازدواج، انتظارات غیرواقعی را کاهش می دهد و باعث شناخت بهتری در شما می شود.

در لابه لای شکوفه های این لباس سفید ، هزار فکر و آرزوی شوق برانگیز موج می زند .احساس دو کبوتر برسرشاخه درخت زندگی گره خورده، بزرگ های فامیل دست به دعا برداشته و آرام زمزمه می کنند: «الهی خوشبخت باشید.» هلهله ها بالا میگیرد و با این کاروان همراه می شویم تا طعم سعادت را در آرامش یک وصلت سنجیده و حساب شده بچشیم. اما به راستی با انتخاب کدامین مسیر می توان آرزوی این خوشبختی را واقعی کرد؟

تشکیل زندگی هنر است.
معمولاً برای تردید در ازدواج باید به عوامل متعدد توجه کرد. شخصیت افراد است؛ افرادی که معمولاً در تصمیم گیری دچار مشکل هستند در هنگام تصمیم گیری برای ازدواج نیز دچار مشکل می شوند.
آمارها در جامعه ما نشان دهنده آن است که بیشتر طلاق ها و جدایی ها در 5 سال ابتدایی زندگی رخ می دهد که معمولاً نیز براساس تصمیم گیری های نادرست یا تزلزل در تصمیم گیری صورت می پذیرند.

رها شده در تردید
در نظریه های روان شناسی بحثی داریم با عنوان وابسته بودن بودن به فرایند که از آن به عنوان فرایند مداری یاد می شود. در واقع وابسته بودن به نتیجه به جای وابسته بودن به مسیر موجب ایجاد تردیدها و شک ها می شود

مهم ترین کارایی، شناخت بهتر
در زمانی که صحبت درباره فاصله مناسب بین عقد تا عروسی است، همسران جوان و والدین باید چند نکته توجه داشته باشند. اگر زوج آشنایی قبلی خوبی ندارند، باید این فاصله بیشتر باشد تا شناخت ها کامل تر شود. منظور آن است که زوجین بتوانند در این مدت توانمندی ها، سلیقه ها، نقاط قوت، آداب و اعتقادات همدیگر را بشناسند. اما اگر به واسطه رفت و آمدهای فامیلی و خانوادگی و یا صحبت هایی که خود زوج پیش از ازدواج با هم داشته اند با همدیگر آشنایی دارند، مناسب نیست که این فاصله زیاد باشد، به خصوص اگر دو نفر با هم مشکلی ندارند و ممکن است در حاشیه مسائل مشکل ایجاد شود. در این شرایط فاصله عقد تا عروسی نباید طولانی باشد؛ چرا که ایجاد حاشیه در اطراف زوج ها می تواند باعث اختلاف میان آنها شود.

صفحه1 از3