آرامیس مشاور
شورای گسترش 23 و 26 شهریور ماه و 20 مهرماه ، با ایجاد 29 رشته تحصیلی مقطع دکتری در دانشگاه های کشور موافقت کرد.

آیین نامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر به دانشگاه ها ابلاغ و براساس آن شرایط و ضوابط دارندگان مدارک معادل در مقاطع مختلف برای ادامه تحصیل در دوره های بالاتر اعلام شد.